تهیه اشتراک
Logo

سامانه ارسال صورتحساب الکترونیک یاس فاکتور

مرحله اول: انتخاب اشتراک مورد نظر

ارزان و مطمئن صورتحساب های خود را در سامانه واسط ارسال صورتحساب الکترونیک یاس فاکتور ارسال کنید.

اشتراک مورد نظر خود را انتخاب نمایید و کلید خرید اشتراک را بزنید. با انتخاب اشتراک با مدت بیشتر، از تخفیف بیشتری برخوردار خواهید شد.

ماهیانه

500,000
تومان

سه ماهه

1,500,000

1,350,000
تومان

شش ماهه

3,000,000

2,550,000
تومان

سالیانه

6,000,000

4,800,000
تومان